AGROBIODIVERZITET I BILJNI GENETIČKI RESURSI


Semestar: 6
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NATAŠA DAJKOVIĆ1x1
6B+1S
MIRJANA ADAKALIĆ1x1
6B+1S
1x1
6B+1S
BILJANA LAZOVIĆ2x1
6B+1S