EKONOMSKI ASPEKTI EKOLOŠKE PROIZVODNJE


Semestar: 6
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2++2
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILJAN JOKSIMOVIĆ2x1
6B+2S
MIOMIR JOVANOVIĆ1x1
6B+2S
ALEKSANDRA DESPOTOVIĆ1x1
6B+2S