TROŠKOVI I KALKULACIJE U POLJOPRIVREDI


Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

- definiše pojam troškova - objasni razliku između pojedinih vrsta troškova - upotrijebi kalkulaciju u oblasti mediteranskog voćarstva - izračuna cijenu koštanja pojedinih mediteranskih kultura - procijeni ekonomsku opravdanost proizvodnje pojedinih mediteranskih kultura - predloži optimalnu strukturu u proizvodnji suptropskih kultura

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ALEKSANDRA DESPOTOVIĆ
MILJAN JOKSIMOVIĆ