Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3++2
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DALIBORKA LEKIĆ2x1
21B
MILOŠ ŠTURANOVIĆ2x1
21B
MIRKO KNEŽEVIĆ3x1
21B

Promjena termina popravnog ispita - 11.01.2019 11:05