FIZIOLOGIJA BILJAKA


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3++2
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NATAŠA DAJKOVIĆ2x1
21B+5P
MIRJANA ADAKALIĆ2x1
21B+5P
BILJANA LAZOVIĆ3x1
21B+5P