MELIORACIJE I UREDJENJE ZEMLJIŠTA


Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2++2
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILOŠ ŠTURANOVIĆ2x1
21B
MIRKO BULATOVIĆ2x1
21B
MIRKO KNEŽEVIĆ2x1
21B