ŠTETOČINE VOĆAKA


Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3++2
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NATAŠA DAJKOVIĆ2x1
7B+3P
SNJEŽANA HRNČIĆ1.5x1
7B+3P
1x1
7B+3P
TATJANA PEROVIĆ1.5x1
7B+3P
1x1
7B+3P