Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3++2
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: opiše glavne karakteristike insekata, prepozna najvažnije štetočine suptropskih voćaka na osnovu simptoma oštećenja na biljakama i morfologije štetočine, prepozna razvojne stadijume i opiše razvojni ciklus štetočine, odabere odgovarajuće metode suzbijanja i zaštitna sredstva, sprovede program suzbijanja uz poštovanje principa integralne zaštite bilja.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NATAŠA DAJKOVIĆ2x1
1B+2S+8P
SNJEŽANA HRNČIĆ1.5x1
1B+2S+8P
1x1
1B+2S+8P
TATJANA PEROVIĆ1.5x1
1B+2S+8P
1x1
1B+2S+8P

Rezultati popravnog kolokvijuma

Pomjeranje satnice Kolokvijuma

Popravni II kolokvijum

Pomjeranje termina II kolokvijuma

II Kolokvijum

REZULTATI POPRAVNOG I KOLOKVIJUMA