Semestar: 4
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 2++2
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MIROSLAV ČIZMOVIĆ2x1
7B+2S
2x1
7B+2S

Nastava 26.04.

Nastava 19.04.

Nastava 29.03.

Nastava 22,.03.

nastava 15.03.

Nastava 08.03.2021.