RASADNIČKA PROIZVODNJA


Semestar: 4
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 2++2
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MIROSLAV ČIZMOVIĆ2x1
7B+2S
2x1
7B+2S