RASADNIČKA PROIZVODNJA


Semestar: 4
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 2++2
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NATAŠA DAJKOVIĆ2x1
8B
RANKO POPOVIĆ2x1
8B
1x1
8B
1x1
8B