Semestar: 4
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 2++2
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Upoznati studente sa osnovama razmnožavanja voćaka ( generativni i vegetativni način) u cilju proizvodnje kvalitetnog sadnog materijala

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILOŠ ŠTURANOVIĆ
MIROSLAV ČIZMOVIĆ2x1
1B+1S+8P
RADOICA ŠKATARIĆ2x1
1B+1S+8P

Rezultati ispita

Završni ispit

Podsjetnik: Popravni II kolokvijuma

Konačni rezultati

Rezultati ispita

Nastava 26.04.