RASADNIČKA PROIZVODNJA


Semestar: 4
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 2++2
Duplikat:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
RANKO POPOVIĆ
NATAŠA DAJKOVIĆ