Semestar: 4
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3++1
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

: Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: - opiše glavne karakteristike prouzrokovača biljnih bolesti (gljiva, bakterija, virusa i dr.), - prepozna najvažnije bolesti suptropskih voćaka (masline, citrusa, smokve, nara, aktinidije i dr.) na osnovu simptoma oboljenja, - odabere odgovarajuće mjere zaštite i zaštitna sredstva, - sprovede program suzbijanja uz poštovanje principa integralne zaštite bilja

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NATAŠA DAJKOVIĆ1x1
1B+1S+1P
TATJANA PEROVIĆ3x1
1B+1S+1P
1x1
1B+1S+1P

Rezultati I kolokvijuma

Rezultati II kolokvijuma

Rezultati popravnog I kolokvijuma

Rezultati I kolokvijuma