INTEGRALNA ZAŠTITA VOĆAKA


Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Izborni
Fond: 2++1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
TATJANA PEROVIĆ2x1
1B
1x1
1B