Semestar: 4
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 0++5
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Student će nakon praktično odrađenog i položenog ispita biti u mogućnosti da: proizvede sadni materijal suptropskog voća, pripremi zemljište za sadnju, organizuje i kontroliše sadnju, primijeni pomotehničke mjere, izabere vrijeme, način i norme đubrenja i navodnjavanja, organizuje rad na terenu.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MIRJANA ADAKALIĆ5x1
1B+1P
NATAŠA DAJKOVIĆ5x1
1B+1P

Nastava 11.03.