Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Student će nakon praktično odrađenog i položenog ispita biti u mogućnosti da: proizvede sadni materijal suptropskog voća, pripremi zemljište za sadnju, organizuje i kontroliše sadnju, primijeni pomotehničke mjere, izabere vrijeme, način i norme đubrenja i navodnjavanja, organizuje rad na terenu.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija

Nastava 11.03.