Semestar: 4
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 0++5
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NATAŠA DAJKOVIĆ5x1
7B+1S+2P
MIROSLAV ČIZMOVIĆ2.5x1
7B+1S+2P
MIRJANA ADAKALIĆ2.5x1
7B+1S+2P

Nastava 11.03.