ULJARSTVO


Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
STOJA LJUTICA
MIRJANA ADAKALIĆ2x1
4B
BILJANA LAZOVIĆ3x1
4B