METODOLOGIJA NAUČNO ISTRAŽIVAČKOG RADA


Semestar: 1
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 4+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Studenti treba da ovladaju znanjima potrebnim za samostalno postavljanje istraživačkog zadatka, prezentovanje i publikovanje rezultata, te načinom obraćanja i komunikacije u akademskoj javnosti.Nakon što položi ispit student ce biti u mogućnosti da: primjeni metode istraživanja u naučno –istraživačkom radu; primjeni pravila pisanja naučno istraživačkog rada; samostalno napise naučni rad

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MIOMIR JOVANOVIĆ2x1
1S
1x1
1S
ALEKSANDRA DESPOTOVIĆ2x1
1S
1x1
1S

Nova objava - 03.02.2020 15:51