ISTORIJA POLJOPRIVREDE I SOCIOLOGIJA RURALNOG RAZV


Semestar: 1
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 4+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MIOMIR JOVANOVIĆ2x1
1S
1x1
1S
ALEKSANDRA DESPOTOVIĆ2x1
1S
1x1
1S

Nova objava - 03.02.2020 15:53