DIZAJN I RAZVOJ SOFTVERA


Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SLAVKO KOVAČEVIĆ1x1
17B+1S+1P
SLOBODAN ĐUKANOVIĆ
STEFAN VUJOVIĆ3x1
17B+1S+1P