Pregled projekta


Finansijski program : Ministarstvo nauke CG
Naziv [ENG] : Montenegrin Wearable Robots
Naziv : Crnogorski nosivi roboti
Početak : 10.08.2020.
Kraj : 10.08.2020.
Skraceni naziv : MWR
Web site :
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : Intedisciplinarna oblast
Jedinica : Mašinski fakultet
Budzet za jedinicu : 4
Ukupan budzet : 20
Rukovodilac :
Opis : Opšti cilj projekta je jačanje i unapređenje kapaciteta u Crnoj Gori za projektovanje i izradu sofisticiranih tehničkih proizvoda i stvaranje baze za integraciju budućih crnogorskih mladih naučnika u evropsku naučno-istraživačku zajednicu. Cilj projekta je i da se kroz saradnju institucija angažovanih na ovom projektu i saradnju sa evropskim naučno-istraživačkim institucijama i timovima koji se bave istim oblastima istraživanja doprinese poboljšanju uslova za jačanje statusa visokog obrazovanja u Crnoj Gori na svjetskom nivou. Poseban cilj projekta je integracija različitih disciplina: elektrotehnike/elektronike, mašinstva i informacionih tehnologija, unapređenje materijalnih resursa i osnaživanje praktičnih znanja iz navedenih oblasti, koji su potrebni za realizaciju projekta, kao i ostvarivanje dodatnih dobrobiti kroz promovisanje ostvarenih rezultata i postignutih benefita na projektu. Aktivno će se raditi na projektovanju i izradi robota za pomoć ljudima, vodeći računa o interakciji čovjeka i robota, ergonomiji, uzimajući u obzir etičke, pravne i socijalne aspekte.


The overall goal of the project is to strengthen and improve the capacity in Montenegro for the design and manufacture of sophisticated technical products and to create a base for the integration of future Montenegrin young scientists into the European scientific research community. The goal of the project is to contribute to the improvement of conditions for strengthening the status of higher education in Montenegro at the world level through the cooperation of institutions engaged in this project and cooperation with European scientific research institutions and teams dealing with the same areas of research. The special goal of the project is the integration of different disciplines: electrical engineering / electronics, mechanical engineering and information technologies, improvement of material resources and strengthening of practical knowledge in these areas, which are necessary for project implementation, as well as additional benefits by promoting results and benefits. We will actively work on the design and construction of robots to help people, taking into account the interaction of man and robot, ergonomics, ethical, legal and social aspects.