Pregled projekta


Finansijski program : Erasmus+
Naziv [ENG] : REady for BUSiness -Integrating and validating practical entreprenurship skills in engineering and ICT studies
Naziv : REady for BUSiness -Integracija i validacija praktičnih preduzetničkih kompetencija u inženjerskim i ICT studijama
Početak : 01.01.2016.
Kraj : 31.12.2019.
Skraceni naziv : REBUS
Web site : https://www.rebusproject.net/
Tip projekta : zajednički (joint)
Tematska oblast : Intedisciplinarna oblast
Jedinica : Mašinski fakultet
Budzet za jedinicu : 74405
Ukupan budzet : 948212.5
Rukovodilac :
Opis : "Projekat REBUS ima za cilj razvoj, testiranje, validaciju i uključivanje holističkih i potrebama orjentisanih otvorenih modula učenja u promovisanju preduzetničkih kompetencija svršenih studenata ICT-a, inženjerskih nauka i ostalih studija tehnike iz zemalja Zapadnog Balkana i Rusije u interfejsu sa akademskim obrazovanjem i praksom u konkretnim poslovnim okruženjima. Kao i sve zemlje u tranziciji koje prelaze na tržišnu ekonomiju, zemlje zapadnog Balkana i Rusije, usled nasljeđa iz bivšeg političkog sistema imaju otpor prema privatizaciji i preduzetništvu. EU partneri će dati snažnu podršku u rješavanju izazova koje je donijelo preduzetništvo u institucijama visokog obrazovanja, uspostavljanjem mreže saradnje EU partnera i ostalih zemalja partnera. Moduli za obuku i sistem validacije preduzetničkih kompetencija će biti odlična podrška na tržištu rada. Ciljevi Rebus projekta: • Razviti set inovativnih, poduzetničko orijentisanih trening modula, i integrisati ih u postojeće nastavne planove i programe • Kreirati sistem za validaciju razvijenih poduzetničkih kompetencija • Inovativno učenje poduzetništva – treninzi za nastavno osoblje • Implementacija i validacija trening modula i sistema validacije u partnerskim zemljama Uspostaviti sistem promocije i afirmacije poduzetništva kod studentske populacije Rebus ciljna grupa: • Institucije visokog obrazovanja, posebno fakulteti iz oblasti informacijskih i telekomunikacijskih tehnologija i inženjerstva • Nastavno osobelje, studenti i studentska udruženja • Mala i srednjih preduzeća, ali i velike kompanija • Druge organizacije: Vladine i nevladine organizacije koje se bave tržištem rada, posredovanjem u zapošljavanju, ljudskim resursima (privredne komore, biroi za zapošljavanje), nadležna ministarstva i kreatori politike, ... "


"The REBUS project aims at developing, testing, validating and mainstreaming holistic and needs driven open learning modules to promote entrepreneurship competences of graduates of ICT, engineering and other technical studies from the Western Balkans and Russia at the interface of academic education and learning in practice business contexts. As transition countries from state regulated towards market economy, Western Balkan countries and Russia, as a heritage from the former political system have a high level of resistance to private initiatives and entrepreneurship. EU partners will give strong support to address a challenge of bringing entrepreneurship into Higher Education Institutions, establishing also a cooperation network of EU and partnering countries. Training modules and validation system on entrepreneurship competences will boost the labor market. Objectives of the Rebus project • Develop a range of different forms of innovative, workintegrated entrepreneurship training modules, integrate modules into existing curricula • Create a system for validation of entrepreneurship competence development • Train HE staff in innovative entrepreneurship teaching • Implement and evaluate the training modules and validation system in the partner countries Establish system for students' promotion in entrepreneurship orientation The Rebus project audience • Higher Education Institutions and Staff, specifically faculties or technical universities in the areas of ICT and engineering. • Students and student associations. • Business organizations – SME and large Enterprise. • Other organizations: Civil society organizations, Chambers of Commerce, Ministers and policy makers, Local authorities, ... "