Projekti


Finansijski program : COSME
Naziv [ENG] : Enterprise Europe Network
Naziv : Evropska preduzetnička mreža
Početak : 01.01.2015.
Kraj : 31.12.2016.
Skraceni naziv : EEN (EIICM)
Tip projekta : strukturni
Tematska oblast :
Jedinica : Mašinski fakultet
Budzet za jedinicu : 15628.27
Ukupan budzet :
Rukovodilac :
Opis :