Pregled projekta


Finansijski program : Bilaterala
Naziv [ENG] : Mechatronic components in mechatronic systems - development and application of sensors
Naziv : Mehatroničke konponente u mehatroničkim sistemima - razvoj i primjena senzora
Početak : 01.01.2014.
Kraj : 31.12.2015.
Skraceni naziv :
Web site :
Tip projekta : saradnja (+mobilnost, karijerni razvoj)
Tematska oblast : Intedisciplinarna oblast
Jedinica : Mašinski fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac :
Opis : Glavni cilj projekta je razvoj i primjena novih tehnologija, servisne robotske tehniologije, metoda i alata znanja u unapređenju proizvodnih procesa te istraživanje strukture, upravljanja i mogućnosti primjene servisnih robota kako u domaćim proizvodnim procesima, tako isto iu neproizvidnim uslugama.


The main goal of the project is the development and application of new technologies, service robotic technologies, methods and tools of knowledge in the improvement of production processes and research of the structure, management and application of service robots in domestic production processes and unproductive services.