Pregled projekta


Finansijski program : Ministarstvo nauke CG
Naziv [ENG] : Analysis of the impact of innovation on improvement of performance of business processes
Naziv : Anliza uticaja inovacija i inovativnosti na poboljšavanje performansi poslovnih procesa
Početak : 01.01.2014.
Kraj : 31.12.2015.
Skraceni naziv : INOV-PPP
Web site :
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : Intedisciplinarna oblast
Jedinica : Mašinski fakultet
Budzet za jedinicu : 2800
Ukupan budzet : 5600
Rukovodilac :
Opis : "Opšti cilj ovog istraživanja jeste analiza uticaja inovacija na performanse poslovnih procesa u organizacijama. Posebni ciljevi istraživanja obuhvataju sledeće: • Analiza performansi poslovnih procesa u izabranim preduzećima • Intervjuisanje izabranih preduzeća o sprovedenim inovacijama • Intervjuisanje izabranih preduzeća o postignutim poboljšanjima • Empirijska analiza uzročno-posledičnih veza izmedju inovacija i postignutih poboljšavanja • Empirijska analiza korelacije izmedju inovacija i poboljšavanja performansi poslovnih procesa • Predlog mjera za unapredjenje poslovanja Inovacije u širem smislu obuhvataju sledeće: • konstrukcije proizvoda (tehnnološke inovacije) • inovacije procesa • organizacije rada ili poslovanja • marketinga • inovacije usluga,… Na bazi ovog istraživanja i objedinjavanja iskustаva preduzeća i istraživača iz Crne Gore i Slovenije su definisane mjere za unapredjenje performansi procesa. "


"The objective of the research is to analyze the impact of innovation on the performance of business processes in organizations. Specific objectives of the research include the following: • Analysis of business process performance in selected companies • Interviewing selected companies about implemented innovations • Interviewing selected companies about the improvements achieved • Empirical analysis of cause-and-effect relationships between innovation and achieved improvements • Empirical analysis of the correlation between innovation and improving business process performance • Proposed measures to improve business Innovations in a broader sense include the following: • product construction (technological innovations) • process innovation • work organization • marketing • service innovation,… Based on this research and combining the experiences of companies and researchers from Montenegro and Slovenia, measures to improve process performance have been defined."