Pregled projekta


Finansijski program : Ministarstvo nauke CG
Naziv [ENG] : Research of transient phenomena in aerodynamic and hydraulic systems
Naziv : Istraživanje prelaznih procesa u aeromehaničkim i hidrauličkim sistemima
Početak : 01.01.2012.
Kraj : 31.12.2014.
Skraceni naziv :
Web site :
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : S3 – Energija i održiva životna sredina
Jedinica : Mašinski fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac :
Opis : Istraživanje turbulentnih strujnih i temperaturskih polja u aeromehaničkim sistemima kakvi su sistemi ventilacije. Razvoj mjernih i CFD tehnika. Razvoj laboratorijske instalacije za ispitivanje ventilacije drumskih tunela. Istraživanje problema hidrauličkog udara putem eksperimentalne instalacije i numeričkih proračuna. Razvoj anemometarske mjerne opreme sa sondama sa zagrijanim vlaknom


Turbulent flow and temperature field research in aeromechanical systems, as systems of ventilation in road traffic tunnels. Development of measurement and CFD approaches. Development of a laboratory tunnel model for flow and fire safety experiments. Research on the problem of hydraulic water hammer effects through experiments and numerical calculations. Development of hot wire anemometry measurement equipment and of hot wire anemometry probes.