John Doe

dr Velimir Rakočević

redovni profesor | Pravni fakultet

Prof. dr Velimir Rakočeviće-mail: veljorakocevic@yahoo.com Rođen je 12. 10. 1963. godine u Bijelom Polju gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju i bio dobitnik diplome „Luča I" u osnovnoj i srednjoj školi. Završio Pravni fakultet, Filozofski fakultet i VŠUP.Magistarske studije završio na Pravnom fakultetu u Beogradu i 1999 odbranio magistarski rad pod nazivom "Organi unutrašnjih poslova u obezbjeđivanju dokaza za krivični postupak". Doktorske studije završio na Pravnom fakultetu u Beogradu...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
PFKRIVIČNO PRAVODoktorske1OSNOVNI PROBLEMI KRIVIČNOG I KRIVIČNO PROCESNOG PR2 x 10 x 00 x 0
PFKRIVIČNO PRAVODoktorske1PRAVNI LIJEKOVI2 x 10 x 00 x 0
PFKRIVIČNO PRAVOMaster1KRIVIČNO PRAVO EU4 x 10 x 00 x 0
PFKRIVIČNO PRAVOMaster1KRIMINOLOGIJA4 x 11 x 10 x 0
PFKRIMINALISTIČKO SUPROTSTAVLJANJE SAVREMENIM OBLICIMA KRIMINALITETASpecijalisticke1SPECIJALNE ISTRAŽNE METODE2 x 11 x 10 x 0
PFBEZBJEDNOST I KRIMINALISTIKAOsnovne1KRIMINALISTIKA I - UVOD0 x 00 x 00 x 0
PFPRAVNE NAUKE-KRIVIČNO PRAVNI SMJERMagistarske1KRIMINALISTIKA0 x 00 x 00 x 0
FPNSOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RADMaster1KRIMINOLOGIJA SA PENOLOGIJOM2 x 12 x 10 x 0
FPNSOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RADSpecijalisticke1KRIMINOLOGIJA SA PENOLOGIJOM2 x 11 x 10 x 0
PFKRIVIČNO PRAVODoktorske1VIKTIMOLOGIJA3 x 11 x 10 x 0
PFKRIVIČNO PRAVODoktorske1DIVERZIONI MODEL POSTUPANJA I SPORAZUM PRIZNAVANJA1.5 x 1.5 x 10 x 0
PFKRIMINALISTIČKO SUPROTSTAVLJANJE SAVREMENIM OBLICIMA KRIMINALITETASpecijalisticke1MEĐUNARODNA KRIMINALISTIČKA POLICIJSKA SARADNJA2 x 10 x 00 x 0
PFPRAVNE NAUKE-KRIVIČNO PRAVNI SMJERMagistarske1KRIMINOLOGIJA0 x 00 x 00 x 0
PFKRIVIČNO PRAVOMaster2MALOLJETNIČKO KRIVIČNO PRAVO4 x 10 x 00 x 0
FPNSOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RADOsnovne2SOCIJALNA PATOLOGIJA2 x 12 x 10 x 0
PFPRAVNE NAUKESpecijalisticke2MALOLJETNIČKO KRIVIČNO PRAVO2 x 10 x 00 x 0
PFBEZBJEDNOST I KRIMINALISTIKAOsnovne3KRIMINALISTIKA II0 x 00 x 00 x 0
PFPRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017Osnovne4KRIVIČNO PRAVO - POSEBNI DIO4 x 11 x 10 x 0
FPNSOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RADOsnovne4SOCIJALNA PATOLOGIJA0 x 00 x 00 x 0
PF- PRAVNE NAUKE -Osnovne4KRIVIČNO PRAVO - POSEBNI DIO4 x 10 x 00 x 0
PFBEZBJEDNOST I KRIMINALISTIKAOsnovne5KRIMINALISTIKA IV STRATEGIJA0 x 00 x 00 x 0
PFBEZBJEDNOST I KRIMINALISTIKAOsnovne5OSNOVI EKONOMSKOG KRIMINALITETA0 x 00 x 00 x 0
PFPRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017Osnovne6KRIMINALISTIKA4 x 11 x 10 x 0
PF- PRAVNE NAUKE -Osnovne6KRIMINALISTIKA4 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2017SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Miodrag Radunović, Nemanja Radojević, Velimir Rakočević, Jelena Vučinić, Ivana ČurovićCLINICAL AND AUTOPSY FINDINGS OF THE HOMELESSSerbian Archives of Medicine
2017SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Velimir Rakocevic, Zoran Pavlovic,Aleksandar R. IvanovicKnowledge Driven Framework for Realization of Proactive Criminalistics Investigation in Combating Terrorism and Organized Crime in Montenegro with Special Focus on Interception, Collection and Recording Computer Data Journal for East -European Criminal law
2017SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Velimir Rakočević, Aleksandar Ivanović, Darko MaverForenzična akreditacija v evropskih državahRevija za kriminalistiko in kriminologijo / Ljubljana
2016SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Velimir Rakocevic, Lidija RakocevicIncidence of cardiovascular risk factors in obese childrenActa clinica Croatica
2016SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Velimir RakocevicResearch on issues of detection, solving and evidence collecting in cases of professionally executed murdersRevija za kriminalistiko in kriminologijo
2016SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Velimir RakočevićThe determination of causal connection between drugs abuse and criminal acts commitmentCriminal justice and security in Central and Eastern Europe, Safety, Security, and control in local communities
2012SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Velimir RakočevićTajno fotografisanje i vizuelno snimanje u krivičnom postupkuPravni život

Obavjestenja iz nastave

Pravne nauke, smjer Krivično-pravni-Kriminalistika

Kriminalistika - obavjestenje

Pravne nauke, smjer Krivično-pravni-Kriminalistika

Septembarski ispitni rok - Kriminalistika

Pravne nauke (2017)-Krivično pravo - Posebni dio

Krivično pravo posebni dio - septembarski rok

Pravne nauke (2017)-Krivično pravo - Posebni dio

KRIVICNO PRAVO POSEBNI DIO PREDAVANJE

Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Socijalna patologija

SOCIJALNA PATOLOGIJA PREDAVANJE

Pravne nauke, Bijelo Polje (2017)-Krivično pravo II (posebni dio)

KRIVICNO PRAVO POSEBNI DIO PREDAVANJE

Pravne nauke (2017)-Krivično pravo - Posebni dio

KRVICNO PRAVO POSEBNI DIO KOLOKVIJUM 22.04.2021. U 07 h PF A-2