Pravni fakultet

Biografija - Rakočević VelimirProf. dr Velimir Rakočević
e-mail: veljorakocevic@yahoo.com


Rođen je 12. 10. 1963. godine u Bijelom Polju gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju i bio dobitnik diplome „Luča I" u osnovnoj i srednjoj školi. Završio Pravni fakultet, Filozofski fakultet i VŠUP.
Magistarske studije završio na Pravnom fakultetu u Beogradu i 1999 odbranio magistarski rad pod nazivom "Organi unutrašnjih poslova u obezbjeđivanju dokaza za krivični postupak". Doktorske studije završio na Pravnom fakultetu u Beogradu odbranivši 2003 doktorsku disertaciju pod nazivom "Otkrivanje i suzbijanje zloupotrebe droga''. U vremenskom periodu od 1987 do 2006. godine radio u MUP-u RCG - Sektor kriminalističke policije i ZIKS-u RCG, na poslovima inspektora i načelnika.
Od 2003. do 2006. godine angažovan kao stručnjak iz prakse za izvođenje nastave iz Kriminologije sa Penologijom i Kriminalistike na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore. 
Godine 2006. izabran u zvanje docenta za predmete: Kriminologija, Kriminalistika, Penologija i Socijalna patologija na Pravnom fakultetu i FPN u Podgorici.
Godine 2011. izabran u zvanje vanrednog profesora za predmete: Krivično pravo - posebni dio, Kriminologija, Kriminalistika, Penologija i Socijalna patologija na Pravnom fakultetu i FPN u Podgorici.
Godine 2017. izabran je u zvanje redovnog profesora za Krivičnopravnu grupu predmeta.
U toku svog dosadašnjeg angažmana na Pravnom fakultetu bio je osnivač i rukovodilac studijskog programa Bezbjednost i kriminalistika, rukovodilac specijalističkih studija Kriminalističko suprotsavljanje savremnim oblicima kriminaliteta i rukovodilac specijalističkih studija smjer Krivičnopravni.
Obajvio je osam monografija, tri udžbenika i oko 80 naučnih i stručnih radova. 
Predsjednik je Udruženja za kriminalistiku Crne Gore.

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.