Nataša Kopitović


Nataša Kopitović
Šifra: 160399
Prezime i ime: Nataša Kopitović
Titula: mr
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Građevinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
GFMENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVUSpecijalisticke1ISPITIVANJE GRAĐEVINSKIH MATERIJALA0 x 00 x 00 x 0
GFMENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVUSpecijalisticke1TEHNOLOGIJA BETONA0 x 00 x 00 x 0
GFMENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVUSpecijalisticke1GRAĐEVINSKI MATERIJALI I PROIZVODI0 x 00 x 00 x 0
GFMENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVUOsnovne2GRAĐEVINSKI MATERIJALI0 x 00 x 00 x 0
GFGRAĐEVINARSTVOSpecijalisticke2ENERGETSKA EFIKASNOST ZGRADA0 x 00 x 00 x 0
GFMENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVUOsnovne2GRAĐEVINSKA FIZIKA I INSTALACIJE0 x 00 x 00 x 0
GFGRAĐEVINARSTVOOsnovne3GRAĐEVINSKI MATERIJALI0 x 00 x 00 x 0
GFGRAĐEVINARSTVOOsnovne4TEHNOLOGIJA BETONA0 x 00 x 00 x 0
GFMENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVUOsnovne6ENERGETSKA EFIKASNOST0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2014SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Jevrić M., Knežević M., Kalezić J., Kopitović-Vuković N., Ćipranić I.Application of fractal geometry in urban pattern designTehnički Vjesnik – Technical Gazette
Opširnije