Vanja Veljović


Vanja Veljović
Šifra: 170015
Prezime i ime: Vanja Veljović
Titula:
Zvanje: viši laborant
Org. jedinica: Prirodno-matematički fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Medicinski fakultet Osnovne
Integrisani akademski studijski program Stomatologija (2017)
1 Biofizika1x1
Elektrotehnički fakultet Osnovne
Elektronika telekomunikacije i računari
1 Fizika1x10
Elektrotehnički fakultet Osnovne
Energetika i automatika
1 Fizika1x10
Medicinski fakultet Osnovne
Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)
1 Fizika2x3
Metalurško-tehnološki fakultet Osnovne
Metalurgija i materijali (2017)
1 Fizika0.5x4
Metalurško-tehnološki fakultet Osnovne
Metalurgija
1 Fizika I0.5x1S
Prirodno-matematički fakultet Osnovne
Fizika
1 Laboratorijski praktikum I (mehanika)3x2
Prirodno-matematički fakultet Osnovne
Biologija
2 Fizika1x4
Metalurško-tehnološki fakultet Osnovne
Metalurgija
2 Fizika II0.5x1S
Prirodno-matematički fakultet Osnovne
Fizika
2 Laboratorijski praktikum I (termodinamika)3x2
Prirodno-matematički fakultet Osnovne
Fizika
3 Laboratorijski praktikum II (elektromagnetizam)3x1
Medicinski fakultet Osnovne
Integrisani akademski studijski program Medicina (2017)
3 Medicinska fiziologija0.4x(2B+1S)
Prirodno-matematički fakultet Osnovne
Fizika
4 Laboratorijski praktikum II (optika)3x1
Prirodno-matematički fakultet Osnovne
Fizika
5 Laboratorijski praktikum III (atomska fizika)3x1
Prirodno-matematički fakultet Osnovne
Fizika
6 Laboratorijski praktikum III (nuklearna fizika)3x1
Prirodno-matematički fakultet Specijalisticke
Fizika
8 Laboratorijski praktikum IV3x1

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije