Prirodno-matematički fakultet

Biografija - Kadić Srđan
Biografija - Kadić Srđan

Rodjen sam 11.09.1968.godine u Beogradu. Osnovnu i srednju školu završio sam u Podgorici sa odličnim uspjehom. Diplomirao sam na Prirodno-matematičkom fakultetu na Odjseku za matematiku i računarske nauke, smjer računarstvo sa prosječnom ocjenom 9,00.

Postdiplomske studije sam upisao na Odsjeku za matematiku i računarske nauke, smjer računarstvo Matematičkog fakulteta u Beogradu. Ispite na postdiplomskim studijama položio sam sa prosječnom ocjenom 10.00. Magistarski rad pod nazivom “Algoritam sortiranja za hardverski akcelerator obrade podataka” odbranio sam školske 1999/00. godine na Matematičkom fakultetu u Beogradu.

Doktorsku disertaciju „ Algoritam provjere serijalizovanosti konkurentnog izvršavanja transakcija“ odbranio sam 16.05.2009. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta Crne Gore.

PODACI O RADNIM MJESTIMA I IZBORIMA U ZVANJA

Od oktobra 1994. godine radim u nastavi na Odsjeku za matematiku i računarske nauke Prirodno-matematičkog fakulteta u Podgorici. Kao asistent odnosno saradnik u nastavi držao sam vježbe iz:

  • Računari i programiranje, Principi programiranja, Programski jezici, Numerička analiza, Organizacija računarskih sistema i Vizuelizacija i računarska grafika, Napredne programske tehnike, Kompjuterska animacija na Odsjeku za matematiku i računarske nauke Prirodno-matematičkog fakulteta u Podgorici,
  • Matematika I, Metalurški fakultet u Podgorici,
  • Računari i Programiranje, Gradjevinski fakultet u Podgorici,

Osnovi Informatike, Odsjek za Biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Podgorici.