Marijana Cerović

dr Marijana Cerović

vanredni profesor | Filološki fakultet

Marijana Cerović je rođena u Nikšiću, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Diplomu profesora engleskog (A) i italijanskog jezika (B) stekla je na Univerzitetu Crne Gore. Magistrirala je 2002. godine na Univerzitetu u Kembridžu, Velika Britanija, iz oblasti Engleski i primijenjena lingvistika. Kao stipendista fonda Doroti Hodžkin, od 2007-2010. godine pohađala je doktorske studije na Univerzitetu u Jorku u Velikoj Britaniji (program − Communication studies), i u decembru 2010. godine odbranila je doktorsku tezu pod nazivom...

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2022SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Marijana CerovićB-event statements as vehicles for two interactional practices in police interactions with suspects/witnessesDiscourse Studies
2016SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
SCOPUS
Marijana CerovićWhen suspects ask questions: Rhetorical questions as a challenging deviceJournal of Pragmatics
2014SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
SCOPUS
Marijana Cerović‘Do you know so and so’: two types of yes/no interrogatives in police interrogationsRevue Roumaine de Linguistique