Dragoljub Mitrović


Dragoljub Mitrović
Šifra: 290076
Prezime i ime: Dragoljub Mitrović
Titula: Prof. dr
Zvanje: redovni profesor
Org. jedinica: Biotehnički fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
BTFRATARSTVO I POVRTARSTVOSpecijalisticke1EKSPLOATACIJA I ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH MAŠINA3 x 10 x 00 x 0
BTFKONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJESpecijalisticke1REDUKOVANA OBRADA ZEMLJIŠTA3 x 10 x 00 x 0
BTFRATARSTVO I POVRTARSTVOMagistarske2MEHANIZACIJA U RATARSKO-POVRTARSKOJ PROIZVODNJI4 x 12 x 10 x 0
BTFBILJNA PROIZVODNJAOsnovne3MEHANIZACIJA U BILJNOJ PROIZVODNJI4 x 10 x 00 x 0
BTFANIMALNA PROIZVODNJAOsnovne3MEHANIZACIJA I OPREMA U STOČARSTVU3 x 10 x 00 x 0
BTFKONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJEOsnovne3MEHANIZACIJA U BILJNOJ PROIZVODNJI3 x 10 x 00 x 0
BTFSTOČARSTVOOsnovne4MEHANIZACIJA I OPREMA U STOČARSTVU4 x 00 x 00 x 0
BTFSTUDIJE PRIMIJENJENE POLJOPRIVREDE - KONTINENTALNO VOĆARSTVOOsnovne5MEHANIZACIJA U BILJNOJ PROIZVODNJI3 x 12 x 10 x 0
BTFMEDITERANSKO VOĆARSTVOOsnovne5MEHANIZACIJA U SUPTROPSKOM VOĆARSTVU3 x 10 x 00 x 0
BTFSTUDIJE PRIMIJENJENE POLJOPRIVREDE - MEDITERANSKO VOĆARSTVOOsnovne5MEHANIZACIJA U SUPTROPSKOM VOĆARSTVU3 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor