BIOLOŠKO-EKOLOŠKE OSNOVE VINOGRADARSTVA


Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+0+1
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
RADOICA ŠKATARIĆ1x1
11B
TATJANA POPOVIĆ3x1
11B
1x1
11B