Stoja Ljutica


Stoja Ljutica
Šifra: 355132
Prezime i ime: Stoja Ljutica
Titula: mr
Zvanje: viši stručni saradnik mr
Org. jedinica: Biotehnički fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
BTFKONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJEOsnovne1FIZIOLOGIJA BILJAKA0 x 00 x 02 x 1
BTFMEDITERANSKO VOĆARSTVOOsnovne1FIZIOLOGIJA BILJAKA0 x 00 x 00 x 0
BTFSTUDIJE PRIMIJENJENE POLJOPRIVREDE - KONTINENTALNO VOĆARSTVOOsnovne1FIZIOLOGIJA BILJAKA0 x 00 x 00 x 0
BTFSTUDIJE PRIMIJENJENE POLJOPRIVREDE - KONTINENTALNO VOĆARSTVOOsnovne1HEMIJA0 x 00 x 00 x 0
BTFSTUDIJE PRIMIJENJENE POLJOPRIVREDE - KONTINENTALNO VOĆARSTVOOsnovne1BIOHEMIJA BILJAKA0 x 00 x 00 x 0
BTFMEDITERANSKO VOĆARSTVOOsnovne1HEMIJA0 x 00 x 01 x 1
BTFKONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJEOsnovne1BIOHEMIJA BILJAKA0 x 00 x 01 x 1
BTFKONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJEOsnovne1HEMIJA0 x 00 x 02 x 2
BTFMEDITERANSKO VOĆARSTVOOsnovne1BIOHEMIJA BILJAKA0 x 00 x 01 x 1
BTFSTUDIJE PRIMIJENJENE POLJOPRIVREDE - KONTINENTALNO VOĆARSTVOOsnovne2AGROHEMIJA0 x 00 x 00 x 0
BTFKONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJEOsnovne2AGROHEMIJA0 x 00 x 02 x 1
BTFSTUDIJE PRIMIJENJENE POLJOPRIVREDE - MEDITERANSKO VOĆARSTVOOsnovne2AGROHEMIJA0 x 00 x 00 x 0
BTFMEDITERANSKO VOĆARSTVOOsnovne2AGROHEMIJA0 x 00 x 01 x 1
BTFBILJNA PROIZVODNJAOsnovne2BIOHEMIJA BILJAKA0 x 00 x 01 x 4
BTFANIMALNA PROIZVODNJAOsnovne2BIOHEMIJA ŽIVOTINJA0 x 01 x 30 x 0
BTFSTOČARSTVOOsnovne2BIOHEMIJA ŽIVOTINJA0 x 00 x 00 x 0
BTFMEDITERANSKO VOĆARSTVOOsnovne3AGRUMARSTVO0 x 01 x 11 x 1
BTFMEDITERANSKO VOĆARSTVOOsnovne6ULJARSTVO0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2018SCOPUS
Mirjana Adakalić, Biljana Lazović, Tatjana Perović, Stoja LjuticaBiological and technological properties of olive 'Arbequina' grown in MontenegroActa Horticulturae