Biotehnički fakultet

Biografija - Ljutica Stoja
Biografija - Ljutica Stoja

Mr Stoja Ljutica rođena je 1955. godine u Medveđi (Srbija). Osnovnu i srednju školu završila je u Boru. Diplomirala je na Prirodno matematičkom fakultetu - odsjek katedra za hemiju u Nišu sa temom "Određivanje pesticida u hrani".  U Biotehničkom institutu, Centru za suptropske kulture u Baru, zapošljena je od 01.09.1983. god. kao stručni saradnik i rukovodilac laboratorije. Zbog obima poslova  u laboratoriji školovanje nastavlja nakon  otvaranja Primijenjenih studija  'Mediteransko voćarstvo' u Baru, gdje učestvuje kao saradnik u realizaciji nastave na predmetima: Hemija i Biohemija.

Odbranom magistarskog rada, 23. 04. 2009 godine, pod nazivom "Agrobiološke i hemijske karakteristike plodova pomorandži barskog regiona" završila je Postdiplomski magistrski akademski studijski program Ekologija i zaštita životne sredine na Prirodno-matematičkom fakultetu u Podgorici. Kao saradnik u nastavi angažuje se i na Studijskom programu: Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje na predmetima: Hemija, Biohemija biljaka, Fiziologija biljaka, Agrohemija i Agrumarstvo, kao i na osnovnim Akademskim studijama u Podgorici na predmetu Biohemija biljaka i biohemija životinja.

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.