Studijski program

Nivo studija: Osnovne
Tip studija: Primijenjene
Finansiranje: B
Ishodi učenja:

 Poznaje i tumači temeljne pojmove u oblasti hotelijerstva;  Razlikuje specifičnosti upravljanja hotelima, hotelskim poslovnim sistemima, hotelskim lancima i drugim oblicima organizacije u svjetskoj hotelskoj industriji;  Generiše poslovnu politiku i strategiju hotelskog preduzeća;  Formuliše predpostavke za rast konkurentnosti hotelskog preduzeća, na osnovu poznavanja trendova, potreba potrošača i konkurencije;  Implementira metode i tehnike upravljanja pojedinim sektorima hotelskog preduzeća;  Upotrebljava opšta teorijska znanja u skladu sa specifičnostima hotelijerstva kao djelatnosti, uz uvažavanje najbolje prakse svjetske hotelske industrije;  Primjenjuje savremene informacione tehnologije, kao resursne osnove za donošenje odluka u hotelskim poslovnim sistemima;