Studijski program

Nivo studija: SPECIJALISTICKE
Tip studija: AKADEMSKE
Finansiranje: B
Ishodi učenja:

Po završetku specijalističkih studija student će biti osposobljen da: - Primijeni u praksi stečena tehnološka znanja; - Analizira rezultate dobijene primjenom savremenih laboratorijskih metoda; - Rukovodi procesom proizvodnje; - Predlaže inovativne metode u rješavanju problema u stočarskoj proizvodnji; -