Obavještenja za predmete - STOČARSTVO


STOČARSTVO - TEHNOLOGIJA PRERADE MLIJEKA

Nova objava - 24.11.2020 09:42

24.11.2020


STOČARSTVO - STOČARSTVO I ŽIVOTNA SREDINA

Nova objava - 23.11.2020 09:07

23.11.2020


STOČARSTVO - KONJARSTVO

Online vježbe

23.11.2020


STOČARSTVO - KONJARSTVO

Termin I kolokvijuma

17.11.2020


STOČARSTVO - KONJARSTVO

Online vježbe

16.11.2020


STOČARSTVO - AGRARNA POLITIKA I ZAKONODAVSTVO

Rezultati I kolokvijuma

16.11.2020


STOČARSTVO - DOBRA PROIZVOĐAČKA PRAKSA U STOČARSTVU

Rezultati prvog kolokvijuma

13.11.2020


STOČARSTVO - TEHNOLOGIJA PRERADE MLIJEKA

Online vježbe

12.11.2020


STOČARSTVO - STOČARSTVO I ŽIVOTNA SREDINA

Nova objava - 11.11.2020 08:50

11.11.2020


STOČARSTVO - TEHNOLOGIJA PRERADE MLIJEKA

Nova objava - 11.11.2020 08:56

11.11.2020


STOČARSTVO - TEHNOLOGIJA PRERADE MESA

Online vježbe

11.11.2020


STOČARSTVO - STOČARSTVO I ŽIVOTNA SREDINA

Nova objava - 10.11.2020 18:12

10.11.2020


STOČARSTVO - KONJARSTVO

Online vježbe

08.11.2020


STOČARSTVO - STOČARSTVO I ŽIVOTNA SREDINA

Nova objava - 07.11.2020 16:53

07.11.2020


STOČARSTVO - TEHNOLOGIJA PRERADE MLIJEKA

Nova objava - 07.11.2020 16:58

07.11.2020


STOČARSTVO - TEHNOLOGIJA PRERADE MLIJEKA

Nova objava - 03.11.2020 11:57

03.11.2020


STOČARSTVO - STOČARSTVO I ŽIVOTNA SREDINA

Nova objava - 03.11.2020 15:28

03.11.2020


STOČARSTVO - TEHNOLOGIJA PRERADE MLIJEKA

Nova objava - 30.10.2020 11:11

30.10.2020


STOČARSTVO - STOČARSTVO I ŽIVOTNA SREDINA

Nova objava - 30.10.2020 11:12

30.10.2020


STOČARSTVO - TEHNOLOGIJA PRERADE MLIJEKA

Nova objava - 29.10.2020 15:47

29.10.2020


STOČARSTVO - TEHNOLOGIJA PRERADE MLIJEKA

Nova objava - 23.10.2020 21:15

23.10.2020


STOČARSTVO - DOBRA PROIZVOĐAČKA PRAKSA U STOČARSTVU

Nova objava - 24.09.2020 09:57

24.09.2020


STOČARSTVO - BIOTEHNOLOGIJA U STOČARSTVU

Rezultati II septembarskog roka

22.09.2020


STOČARSTVO - BIOTEHNOLOGIJA U STOČARSTVU

Evidencija poena

21.07.2020


STOČARSTVO - GENETIČKI RESURSI U STOČARSTVU

Predlog ocjena

15.07.2020


STOČARSTVO - BIOTEHNOLOGIJA U STOČARSTVU

Termin popravnog ispita

10.07.2020


STOČARSTVO - TROŠKOVI I KALKULACIJE

Rezultati ispita i prijedlog ocjena

10.07.2020


STOČARSTVO - BIOTEHNOLOGIJA U STOČARSTVU

Rezultati II dijela zavr.

03.07.2020


STOČARSTVO - BIOTEHNOLOGIJA U STOČARSTVU

Nova objava - 03.07.2020 16:31

03.07.2020


STOČARSTVO - TROŠKOVI I KALKULACIJE

Rezultati ispita i prijedlog ocjena

29.06.2020


STOČARSTVO - TROŠKOVI I KALKULACIJE

Rezultati ispita i prijedlog ocjena

24.06.2020


STOČARSTVO - BIOTEHNOLOGIJA U STOČARSTVU

Rezultati popravnog

22.06.2020


STOČARSTVO - TROŠKOVI I KALKULACIJE

rezultati ispita i prijedlog ocjena

17.06.2020


STOČARSTVO - GENETIČKI RESURSI U STOČARSTVU

Rezultati II kolokvijuma

12.06.2020


STOČARSTVO - BIOTEHNOLOGIJA U STOČARSTVU

Rezultati kolokvijuma I, 2020

08.06.2020


STOČARSTVO - TROŠKOVI I KALKULACIJE

Konsultativna nastava

31.05.2020


STOČARSTVO - BIOTEHNOLOGIJA U STOČARSTVU

Kolokvijum - Biotehnologija u stocarstvu

26.05.2020


STOČARSTVO - REPRODUKCIJA DOMAĆIH ŽIVOTINJA

Predavanja - 19.05.2020 14:51

19.05.2020


STOČARSTVO - TROŠKOVI I KALKULACIJE

Rezultati prvog kolokvijuma

14.05.2020


STOČARSTVO - REPRODUKCIJA DOMAĆIH ŽIVOTINJA

Predavanja i vježbe - 12.05.2020 10:53

12.05.2020


STOČARSTVO - GENETIČKI RESURSI U STOČARSTVU

Rezultati I kolokvijuma - online

11.05.2020


STOČARSTVO - TROŠKOVI I KALKULACIJE

Novi termin polaganja prvog kolokvijuma

07.05.2020


STOČARSTVO - REPRODUKCIJA DOMAĆIH ŽIVOTINJA

Predavanja i vježbe - 05.05.2020 13:10

05.05.2020


STOČARSTVO - REPRODUKCIJA DOMAĆIH ŽIVOTINJA

Predavanja i vjezbe - 27.04.2020 11:11

27.04.2020


STOČARSTVO - GENETIČKI RESURSI U STOČARSTVU

Termin odrzavanja prvog kolokvijuma

25.04.2020


STOČARSTVO - REPRODUKCIJA DOMAĆIH ŽIVOTINJA

Predavanja i vježbe- 18.04.2020 10:13

18.04.2020


STOČARSTVO - REPRODUKCIJA DOMAĆIH ŽIVOTINJA

Predavanja i vježbe - 10.04.2020 10:05

10.04.2020


STOČARSTVO - REPRODUKCIJA DOMAĆIH ŽIVOTINJA

Predavanja i vježbe - 06.04.2020 10:49

06.04.2020


STOČARSTVO - REPRODUKCIJA DOMAĆIH ŽIVOTINJA

Predavanja i vježbe - 31.03.2020 10:57

31.03.2020


STOČARSTVO - BIOTEHNOLOGIJA U STOČARSTVU

Predavanja 6a i 6b

21.03.2020


1 | 2 | 3 | 4 | 5