Studijski program

Nivo studija: Osnovne
Tip studija: Akademske
Finansiranje: B
Ishodi učenja:

Po završetku trogodišnjeg Studijskog programa za predškolsko vaspitanje i obrazovanje, student će biti osposobljen da: . poznaje najnovije naučne teorije i naučna saznanja o prirodi razvoja i učenja djeteta u ranoj i predškolskoj fazi; • zna da primijeni znanja iz temeljnih nauka kojima se tumače zakonitosti dječjeg razvoja i učenja u praksi; • demonstrira adekvatne pedagoške i didaktičko-metodičke strategije u podsticanju ukupnih razvojnih mogućnosti djeteta u ranom i predškolskom dobu; • efikasno i djelotvorno organizuje vaspitno-obrazovni kontekst kao podsticajno-razvojni, po mjeri djece, tj. njihovih mogućnosti, potreba i interesovanja, kreirajući integrisanu vaspitno-obrazovnu praksu; • sistematski posmatra, prati i procjenjuje djetetove mogućnosti kao osnovu za izgrađivanje integrisanog kurikuluma koji odgovora razvojnim i vaspitno-obrazovnim potrebama djece; • razumije i metodički adekvatno afirmiše holistički pristup u radu sa djecom predškolskog i ranoškolskog uzrasta, uvažavajući sve razvojne aspekte (kognitivni, senzorni,motorički, socio-emocionalni, govor); • samostalno oblikuje, razvija i evaluira primijenjeni program u praksi koristeći adekvatne postupke i tehnike; • kreira tematske planove koji se temelje na nacionalnim standardima, programskim ciljevima i individualnim potrebama djeteta; • individualizuje plan vaspitno-obrazovnog rada u predškolskoj ustanovi i školi (prvi razred devetogodišnje škole) • kontinuirano afirmiše sve aspekte inkluzivnih vrijednosti u vaspitno-obrazovnoj praksi; • izgrađuje i razvija pozitivnu, višesmjernu komunikaciju sa roditeljima kroz različite zajednički organizovane aktivnosti; • aktivno se angažuje u postizanju kvalitetnije partnerske interakcije između predškolske ustanove i lokalne zajednice