Upis na specijalističke i master studije 28. septembra

Prvi konkurs za upis na specijalističke i master studije (120 ECTS) Univerziteta Crne Gore biće raspisan sjutra, u srijedu, 27. septembra 2023. godine. Konkursi će biti objavljeni na zvaničnoj internet stranici Univerziteta Crne Gore, kao i u dnevnim novinama koje izlaze u Crnoj Gori. Prijava na konkurs za oba nivoa studija se podnosi  28. septembra 2023. godine studentskoj službi organizacione jedinice, u okviru radnog vremena te službe. Za upis na budžetske master studijske program, kandidati su dužni da polože prijemni ispit za sve studijske programe master studija, koji će biti organizovani 29 i 30. septembra 2023. godine. Raspored polaganja prijemnog ispita biće istaknut na oglasnoj tabli i internet stranici organizacione jedinice. Uslovi, kriterijumi i postupak upisa na oba nivoa studija bliže su uređeni pravilnicima koji su objavljeni ina internet stranici Univerziteta Crne Gore, kao dokumenti pod nazivom: Pravilnik o uslovima, kriterijumima i postupku upisa...