Mašinski fakultet, 16.06.2017

Savjetovanje SQM 2017 i konferencija ICQME 2017X

21. savjetovanje SQM 2017 i 11. internacionalna konferencija ICQME 2017 se organizuju u okviru Festivala kvaliteta u periodu 26-28.10.2017. na Jahorini.

Prvi poziv

Dokumenti