Rektorat, 28.10.2019

U II roku 72 mjesta za upis na doktorske studije Univerziteta Crne GoreX

Konkurs za upis na doktorske studije Univerziteta Crne Gore, u II roku, u akademskoj 2019/20. godini, biće raspisan sjutra, i objavljen u dnevnim novinama koje izlaze u Crnoj Gori.

Predsjednik Centra za doktorske studije UCG prof. dr Predrag Miranović kazao je da će konkursom biti raspisano  preostalih 72 mjesta na studijskim programima organizacionih jedinica Univerziteta, koja nisu popunjena u I roku.

Pravo prijave na konkurs imaju kandidati koji su stekli diplomu akademskog naziva magistra iz odgovarajuće oblasti nauka/umjetnosti, odnosno akademsku diplomu regulisanih profesija nakon stečenih najmanje 300 ECTS kredita.

"Visina naknade za studiranje za studente koji upišu doktorske studije u ovoj studijskoj godini iznosi hiljadu EUR po semestru, za sve studijske programe, a na osnovu Odluke Upravnog odbora UCG", kazao je Miranović.

Upis je na konkurentskoj osnovi, u skladu sa prosječnom ocjenom na prethodnom nivou studija, nakon sprovedenog postupka rangiranja.

Prijava sa odgovarajućim dokazima podnosi se organizacionim jedinicama Univerziteta Crne Gore do 31. oktobra 2019. godine.

Postupak rangiranja sprovodi Komisija za doktorske studije na organizacionoj jedinici Univerziteta.

Upis kandidata će se obaviti do 4. novembra 2019. godine.

Svi detalji o upisu naznačeni su u tekstu konkursa u nastavku. 

Image

 

Na osnovu člana 98 Zakona o visokom obrazovanju („Službeni list Crne Gore“ br. 044/14, 052/14, 047/15, 040/16, 042/17), člana 136 Statuta Univerziteta Crne Gore (Bilten UCG broj 337-posebno izdanje) i člana 27 Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Univerziteta Crne Gore (Bilten broj 447, 2018. godina), a u vezi sa Odlukom Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore broj 02–269, od 25.09.2019. godine, Centar za doktorske studije Univerziteta Crne Gore raspisuje

KONKURS

ZA UPIS NA DOKTORSKE STUDIJE

UNIVERZITETA CRNE GORE

za studijsku 2019/2020. godinu

 

-II UPISNI ROK-

 

 

 

 1. Broj kandidata i visina školarine:

Broj studenata za upis na doktorske studije i visina školarine za studijsku 2019/2020. godinu utvrđeni su Odlukom Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore broj 02-269, od 25.09.2019. godine i Odluke Senata Univerziteta Crne Gore sa sjednice održane 28.10.2019. godine, na sljedećim organizacionim jedinicama i studijskim programima Univerziteta Crne Gore:

 

 

NAZIV ORGANIZACIONE JEDINICE/

STUDIJSKOG PROGRAMA

 

BROJ STUDENATA

ZA UPIS NA DOKTORSKE STUDIJE

1. BIOTEHNIČKI FAKULTET  

3

Biotehnika

3

2. EKONOMSKI FAKULTET

1

Ekonomija  

1

3. ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET

15

Elektrotehnika

15

4. FAKULTET ZA SPORT I FIZIČKO VASPITANJE

8

Fizička kultura

8

5. FAKULTET ZA TURIZAM I HOTELIJERSTVO

5

Turizam

5

6. FILOLOŠKI FAKULTET

7

Jezik i književnost

7

7. FILOZOFSKI FAKULTET

1

Istorija

1

8. GRAĐEVINSKI FAKULTET

4

 Građevinarstvo

4

9. MAŠINSKI FAKULTET

 

3

Mašinstvo

3

10. MEDICINSKI FAKULTET

3

Stomatologija

3

11. METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET

1

Hemijska tehnologija

1

12. POMORSKI FAKULTET KOTOR

10

Pomorske nauke

5

Menadžment u pomorstvu

5

13. PRAVNI FAKULTET

1

Pravne nauke

1

14. PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET

10

Matematika

3

Biologija

3

Fizika

2

Računarske nauke

2

 

Visina školarine je utvrđena Odlukom Upravnog odbora broj 02 – 269, od 25.09.2019. godine i iznosi 1.000,00 eura po semestru za sve studijske programe.

 

 1. Uslovi upisa:

Pravo prijave na konkurs za upis na doktorske studije imaju kandidati koji su stekli diplomu akademskog naziva magistra iz odgovarajuće oblasti nauka/umjetnosti, odnosno akademsku diplomu regulisanih profesija, nakon stečenih najmanje 300 ECTS kredita.

Doktorske studije traju tri studijske godine (šest semestara), odnosno obim studijskog programa ovih studija iznosi 180 ECTS kredita.

Kandidat za upis dužan je podnijeti prijavu i dokaze o ispunjavanju uslova. 

Za upis na doktorske studije neophodno je znanje jednog svjetskog jezika. Stranac se može upisati na studijski program doktorskih studija pod istim uslovima kao i crnogorski državljanin, uz prethodno priznavanje inostrane obrazovne isprave ranije završenog ciklusa/stepena/nivoa studija, koja je uslov za upis.

 

 1. Dokazi:

Kandidat podnosi:

 • ovjerenu kopiju diplome o stečenom akademskom nazivu magistra iz odgovarajuće oblasti nauka/umjetnosti, odnosno akademsku diplomu regulisanih profesija, nakon stečenih najmanje 300 ECTS kredita,
 • uvjerenje o položenim ispitima na magistarskom studijskom programu,
 • izvod iz matične knjige rođenih i
 • dokaz o aktivnom znanju jednog svjetskog jezika.
 1. Rokovi za upis:

Prijava sa odgovarajućim dokazima podnosi se organizacionim jedinicama Univerziteta Crne Gore do 31.10.2019. godine.

Postupak rangiranja sprovodi Komisija za doktorske studije na organizacionoj jedinici Univerziteta.

Upis kandidata će se obaviti do 04.11.2019. godine.

Početak nastave je 04.11.2019. godine.

 

 1. Informacije:
 2. Biotehnički fakultet: 020 268 437 http://www.ucg.ac.me/fakultet/29
 3. Ekonomski fakultet: 020 241 138 http://www.ucg.ac.me/ef
 4. Elektrotehnički fakultet: 020 245 839 http://www.ucg.ac.me/fakultet/13
 5. Fakultet političkih nauka: 020 481 169 http://www.ucg.ac.me/fakultet/31
 6. Fakultet za sport i fizičko vaspitanje: 040 235 207 http://www.ucg.ac.me/fakultet/34
 7. Fakultet za turizam i hotelijerstvo: 032 322 686 http://www.ucg.ac.me/fth
 8. Filološki fakultet: 040 243 912 http://www.ucg.ac.me/fakultet/28
 9. Filozofski fakultet: 040 243 921 http://www.ucg.ac.me/fakultet/19
 10. Građevinski fakultet: 020 244 905 http://www.ucg.ac.me/fakultet/16
 11. Mašinski fakultet: 020 245 003 http://www.mf.ucg.ac.me/
 12. Medicinski fakultet: 020 246 651 http://www.ucg.ac.me/fakultet/18
 13. Metalurško–tehnološki fakultet: 020 245 406 http://www.ucg.ac.me/mtf
 14. Pomorski fakultet Kotor: 032 303 184 http://www.ucg.ac.me/fakultet/23
 15. Pravni fakultet: 020 481 144 http://www.ucg.ac.me/fakultet/12
 16. Prirodno – matematički fakultet: 020 245 204 http://www.ucg.ac.me/pmf

 

https://fosmedia.me/infos/drustvo/u-drugom-roku-72-mjesta-za-upis-na-doktorske-studije

https://www.vijesti.me/vijesti/drustvo/u-utorak-konkurs-za-upis-na-doktorske-studije-72-mjesta

http://www.rtcg.me/vijesti/drustvo/257222/sjutra-konkurs-za-72-mjesta.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumenti

Broj posjeta : 881