Mašinski fakultet, 28.01.2019

Rezultati II Kolokvijuma iz KME od 15.11.2018 

Br. indeksa

Prezime Ime

Broj bodova/max. broj bodova

1

6/2016

Janjić Dušan

9.2/15

2

20/2016

Posuka Dejan

9.2/15

3

25/2016

Dragutinović Nikola

8.3/15

4

29/2016

Ajković Vojin

4.2/15

5

39/2016

Radulović Milica

0.0/15

6

43/2016

Krković Radomir

6.7/15

7

60/2016

Petrić Luka

2.5/15

8

3/2015

Kapetanović Gorica

0.0/15

9

6/2015

Simonović Stefan

8.3/15

10

11/2015

Ćirković Olivera

11.7/15

11

14/2015

Šarančić Andrijana

5.0/15

12

16/2015

Čelebić Nikola

0.0

13

30/2015

Vukašinović Borko

7.5/15

14

37/2015

Nikolić Kristina

5.0/15

15

46/2015

Rakočević Milun

4.2/15

16

51/2015

Baltić Branislav

6.7/15

17

1/2014

Anđelić Nataša

0.0/15

18

3/2014

Antić Milovan

4.2/15

19

4/2014

Grujičić Bogdan

13.3/15

20

15/2014

Milović Ana

0.0/15

21

25/2014

Popović Milan

0.0/15

22

39/2014

Lutovac Ilija

0.0/15

23

36/2013

Milošević Aleksandar

5.8/15

24

2/2009

Džogaz Marko

0.0/15