Mašinski fakultet, 08.09.2017

Nova objava - 08.09.2017 10:0361/2016 Đođić Vesko 4 3 3 3 3 3 0 7 8 8 20 0 61 D (zadovoljava)
12/2014 Nikčević Filip 5 3 3 3 3 3 0 7 5 8 15 0 55 E (dovoljan)
19/2014 Šišević Miloš 5 3 3 3 3 3 0 7 7 8 35 0 76 C (dobar)
21/2014 Kontić Vanja 4 0 0 0 0 0 0 3 4 8 0 0 19 F (nedovoljan)
30/2014 Vuković Jovana 5 3 3 3 3 3 0 7 6 5 15 0 53 E (dovoljan)
3/2013 Malić Luka 2 3 3 3 3 3 0 6 6 5 25 0 59 E (dovoljan)
17/2013 Radonjić Bogdan 4 3 3 3 3 3 0 6 5 8 30 0 67 D (zadovoljava)
20/2013 Glomazić Ilija 0 3 3 3 3 3 0 6 3 6 35 0 64 D (zadovoljava)
13/2012 Golijanin Jovan 2 3 3 3 3 3 0 7 5 5 30 0 63 D (zadovoljava)
19/2010 Vukadinović Peko 1 3 3 3 3 3 0 0 3 7 40 0 66 D (zadovoljava)