ALUMNI klub
ALUMNI klub

Poštovani Prijatelji, drage Kolege mašinci,

U vremenu kada smo proslavili pola vijeka postojanja Mašinskog fakulteta vrijeme nam nalaže da pored obrazovanja kojem smo mi na fakultetu posvećeni, damo i nove iskorake i impulse u cilju povezivanja naše institucije sa realnim sektorom za kojeg školujemo naše inženjere.

Novi kvalitet u vremenu pred nama treba da bude povezivanje nas na fakultetu sa svim našim diplomiranim inženjerima, koji sada grade Crnu Goru, rješavaju složene probleme u kompanijama i državnim institucijama iz oblasti svojih kompetencija. Na tom važnom zadatku svi oni pronose ime fakulteta kojeg su pohađali, i predstavljaju našu najbolju ličnu kartu na koju smo veoma ponosni kao institucija. U prethodnih pola vijeka uspješno smo odškolovali preko 1000 diplomiranih inženjera, magistara i doktora nauka, što predstavlja značajan ljudski, stručni i naučni potencijal na koji se Crna Gora oslanjala i oslanjaće se u budućnosti pred nama.

Sigurni smo da će uzbudljivi poziv mašinskog inženjera biti aktraktivan i u budućnosti jer mnogo posla je pred nama: dekarbonizacija svih sektora industrije i usluga, razvoj obnovljivih izvora energije, energetska efikasnost u svim segmentima društa, razvoj saobraćaja, poljoprivrede, industrije i turizma. Sve su ovo sektori i oblasti gdje se bez naših ljudi ne mogu napraviti ozbljniji pomaci, a kamoli značajniji rezultati.

Alumni klub Mašinskog fakulteta će biti naš zajednički kutak za sve Vas mašince koji imate želju i volju da unaprijedite saradnju sa nama na temama koje su od obostranog značaja. Kroz njega planiramo da promovišemo i jačamo ugled naše struke u zemlji, okruženju i šire.

Ciljevi našeg Alumni kluba su:

  • Razvijanje i unapređenje saradnje između Mašinskog fakulteta i njegovih diplomiranih inženjera,
  • Obostrano informisanje o stručnim i naučnim aktivnostima članova Alumni kluba MF-a,
  • Povezivanje Alumnista i fakulteta na projektima od zajedničkog interesa,
  • Učešće članova Alumni kluba u reviziji postojećih i izradi novih studijskih programa
  • Razvijanje saradnje između fakulteta i kompanija, institucija i organizacija u kojima su zaposleni naši Alumnisti,
  • Unapređenje praktičnog i drugih vrsta aktivnosti u radu sa studentima fakulteta,
  • Afirmacija i promovisanje struke mašinskih inženjera u društvu,
  • Povezivanje sa obrazovnim i istraživačkim institucijama u zemlji i inostranstvu.

Nadam se da ćemo zajedno u vremenu pred nama permanentno širiti vidove saradnje i unapređivati rad našeg Alumni kluba.

Pozivamo Vas sve da kao naši budući članovi, zajedno doprinesemo boljoj budućnosti našeg i Vašeg Mašinskog fakulteta, kako bi i buduće generacije studenata stekle kvalitetna i prepoznatljiva akademska zvanja koja Vi več posjedujete.

Alumnista Mašinskog fakulteta možete postati popunjavanjem pristupnice.

 

Srdačno Vas sve pozdravljam i neka nam bude sa srećom!

 

U Podgorici, 15.04.2021

 

D E K A N

 

Prof. dr Igor VušanovićNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.