Osnivanje i razvoj
Na svojoj sjednici od 15. aprila 1970. godine Savjet Tehničkog fakulteta donio je odluku broj 597 o osnivanju Mašinskog odsjeka u sastavu Tehničkog fakulteta. Prva generacija studenata započela je studije mašinstva školske 1970/71. godine. Odsjek je otvoren na osnovu izraženih zahtjeva crnogorske privrede za ovim profilom stručnjaka i iste godine na studije mašinstva upisana su 223 studenta.


Donošenju odluke o otpočinjanju studija tehnike, i kasnije osnivanju Tehničkog fakulteta u Titogradu, prethodile su detaljne analize u smislu utvrđivanja broja potrebnih inženjera, posebno mašinskog, elektrotehničkog i metalurškog profila, za obavljanje tekućih zadataka i zadataka koji su bili predviđeni perspektivnim planovima razvoja Crne Gore. Razmatran je i problem, kako stvoriti uslove za dolazak inženjera u Crnu Goru i njihovo trajnije zadržavanje. 

U to vrijeme na Mašinskom odsjeku radila su svega nekoliko nastavnika i saradnika mašinske struke. Predmete društvenih nauka, Matematiku i Fiziku izvodili su nastavnici sa ranije formiranog Elektrotehnočkog odsijeka. Nastavu iz oblasti mašinstva su izvodili su uglavnom nastavnici sa beogradskog Mašinskog fakulteta i to ne samo u ovom periodu, već i tokom daljeg razvoja Mašinskog odsjeka. Za izuzetno razumijevanje i nesebičnu pomoć Mašinski fakultet duguje trajnu zahvalnost Mašinskom fakultetu u Beogradu i svim drugim fakultetima koji su pružali pomoć u realizaciji nastave i naučno-istraživačkom radu.

Mašinski odsjek Tehničkog fakulteta prerasta 1978. godine u Mašinski fakultet, u okviru Univerziteta "Veljko Vlahović". Od 1992. godine Mašinski fakultet je samostalna univerzitetska jedinica Univerziteta Crne Gore. Lociran je u Podgorici. Univerzitet Crne Gore je jedini državni univerzitet u Crnoj Gori, a Mašinski fakultet jedini fakultet u Crnoj Gori iz oblasti mašinstva.

Mašinskim fakultetom upravljaju:

  • Dekan
  • Vijeće
  • Studentsko vijeće.

Dekan upravlja fakultetom i istovremeno predstavlja fakultet. Mašinski fakultet ima prodekane za sledeće oblasti: prodekana za nastavu, prodekana za naučnoistraživački rad, prodekana za finansije, šefove studijskih programa Mašinstvo, Drumski saobraćaj, Mehatronika, Energetska efikasnost, Kvalitet i standardizacija, kao i rukovodioca doktorskih studija.

Redovno funkcionisanje Fakulteta omogućavaju sledeće službe fakulteta: pravna služba, računovodstvo i studentska služba.

Akademska mreža i informacioni servisi fakulteta su integrisani i u nadležnosti Centra informacionog sistema Univerziteta Crne Gore.

Mašinski fakultet je, kao organizaciona jedinica Univerziteta Crne Gore, 2007. godine akreditovan kao institucija od strane Savjeta za visoko obrazovanje Vlade Crne Gore. Istovremeno je u okviru Mašinskog fakulteta akreditovan i akademski studijski program Mašinstvo. Studijski program Mašinstvo se u periodu od 2007. do 2012. godine realizovao po Bolonjskom režimu studija po modelu: 3+1+1+3.

Tokom 2012. godine Mašinski fakultet vrši reakreditaciju akademskog studijskog programa Mašinstvo (oblasti istraživanja: Primijenjena mehanika i Konstruisanje, Proizvodno mašinstvo, Mehanizacija, Mehanička prerada drveta i Energetika), kao i akreditaciju akademskog studijskog programa Drumski saobraćaj i akademskog studijskog programa Mehatronika.

Studijski program Mašinstvo se u periodu od 2012. do 2017. realizuje se po Bolonjskom režimu studija po modelu 3+1+1+3.

Studijski program Drumski saobraćaj se u periodu od 2012. do 2017. realizuje se po Bolonjskom režimu studija po modelu 3+1+1.

Studijski program Mehatronika se u periodu od 2012. do 2017. realizuje se po Bolonjskom režimu studija po modelu 3+2.

Danas je na Mašinskom fakultetu zaposleno: 26 nastavnika, 4 saradnika u nastavi, 3 stručna saradnika, 2 laboranta i 5 zaposlenih angažovanih na nenastavnim aktivnostima. Infrastrukturni objekti, poput učionica, biblioteke, laboratorije, studentskog doma i sl. su locirani u Podgorici i pripadaju Univerzitetu Crne Gore.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.