Djelatnost

21.04.2017


Djelatnost Mašinskog fakulteta se može razvrstati u tri oblasti: nastava, naučnoistraživački rad i stručni rad.

Naučnoistraživački i stručni rad se ostvaruje realizacijom naučnoistraživačkih i stručnih projekata i poslova. Naučnoistraživački i stručni projekti i poslovi se realizuju preko centara, laboratorija, radnih timova i pojedinačno.

Na Mašinskom fakultetu postoje sledeće organizacione jedinice preko kojih se realizuje naučnoistraživački i stručni rad:

 • Centar za motore i vozila
 • Centar za kvalitet
 • Centar za energetiku
 • Centar za mehaničke konstrukcije
 • Centar za saobraćajno mašinska vještačenja
 • Centar za transportne mašine i metalne konstrukcije
 • 3D Centar
 • Didaktički centar – Centar za obuku za automatizaciju i mehatroniku
 • Evropski informaciono inovativni centar
 • Kooperativni centar za obuku
 • Laboratorije za ispitivanje metala
 • Laboratorija za proučavanje turbulentnih strujanja
 • Laboratorija za mjerila u drumskom saobraćaju.

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.