Mašinski fakultet, 06.01.2021

Prof. dr Radoslav Tomović: Nagrade su podstrek za dalji radX

Vanredni profesor Mašinskog fakulteta prof. dr Radoslav Tomović dobitnik je Priznanja Univerziteta Crne Gore za poseban doprinos u razvoju naučnoistraživačkog, stručnog i umjetničkog rada i međunarodnog pozicioniranja Univerziteta, na prijedlog njegovog fakulteta.

Profesor Tomović je autor preko stotinu naučnih radova objavljenih u međunarodnim časopisima sa SCI liste, međunarodnim i domaćim konferencijama, a od čega su dva udžbenika i jedna monografija. Glavni je urednik zbornika za konferenciju IRMES 2017. Recenzent je u dvadesetak časopisa sa SCI liste i koordinator jedne CEEPUS mreže ispred UCG-a.

“Ove godine, u saradnji sa mojim kolegama i studentima na doktorskim i magistarskim studijama, uspio sam objaviti pet radova u prestižnim časopisma sa SCI liste, što je značajan uspjeh. Ipak, ono što me je posebno obradovalo jeste da su neki od mojih ranijih radova prepoznati u široj naučnoj zajednici i analizirani od autora u najjačim svjetskim časopisima iz oblasti mašinskih konstrukcija, što za mene predstavlja posebnu satisfakciju. O tome svjedoči i veliki broj citata u 2020. godini na prestižnim svjetskim listama, kao što su SCOPUS i WoS”, kazao je profesor Tomović.

Od uspjeha koji su mu pričinili posebno zadovoljstvo u 2020. godini profesor izdvaja i to što je ove godine izveo i jednog doktoranda i dva magistranda, “čije su teze ocijenjene kao izvanredne i koje takođe predstavljaju značajan doprinos nauci i struci u oblasti mašinskih konstrukcija”.

Njegov cilj u budućem naučnoistraživačkom radu je razvoj i implementacija novog matematičkog pristupa u analizi kotrljajnih ležajeva.

„Osnovni postulati novog pristupa su već postavljeni. Sada treba dokazati prednost primjene predloženog pristupa za anlizu ponašanja kotrljajnog ležaja u radu. To podrazumjeva i veliki broj različitih laboratorijskih ispitivanja i razvoj odgovarajuće laboratorijske instalacije. Neki rezultati na tom planu su već postignuti i verifikovana je prednost primjene razvijenog modela kod analize dinamičkog ponašanja ležaja. U istraživanju na implementaciji novog modela ostvarena je dobra saradnja sa kolegama sa Mašinskih fakulteta u Mostaru, Beogradu i Nišu. Dalji razvoj te saradnje kroz zajedničke projekte je jedan od ciljeva mog budućeg rada“, navodi on.

Profesor Tomović je izrazio i zahvalnost kolegama i studentima, jer, kako je rekao, bez timskog rada sigurno ne bi mogao doći do ovakvog značajnog priznanja. 

“Dobijanje ove prestižne nagrade za mene lično znači mnogo. Sama činjenica da sam jednoglasno nominovan od kolega sa moga Fakulteta, u jednoj vrlo jakoj konkurenciji, predstavlja značajno priznanje. Ove godine, iako u vrijeme krize izazvane pandemijom, naučnoistraživački rad na Mašinskom fakultetu je bio vrlo plodonosan. Za ovo prestižno priznanje sa pravom su mogli biti nominovani i još dvojica ili trojica mojih kolega. Činjenica da sam izabran između njih, meni predstavlja veliki podstrek za dalji rad i dokaz da se jedan iskreni pristup i iskren rad uvijek prepoznaju i da se na kraju uvijek adekvatno nagrade”, zaključuje profesor Tomović.

 

 

Povezane vijesti:

https://www.ucg.ac.me/objava/blog/10/objava/99911-zasluznim-pojedincima-dodijeljena-priznanja-za-posebne-doprinose-razvoju-univerziteta-crne-gore

 

Medijske objave:

https://www.portalanalitika.me/clanak/prof-dr-radoslav-tomovic-nagrade-su-podstrek-za-dalji-rad

 

 

Broj posjeta : 553