Mašinski fakultet, 25.12.2020

Prvi koordinatorski sastanak Erasmus + SUCCESS projektaX

Erasmus + SUCCESS projekat (Sustainable university – enterprise cooperation for improving graduate employability) ima za cilj uspostavljanje održive saradnje izmedju univerziteta i privrede kroz unapređenje obrazovanja u dijelu preduzetništva i razmjene praktičnih znanja u cilju unapređenja zapošljavanja svršenih studenata. Pored naznačenog, projekat ima za cilj osnaživanje internacionalne saradnje i umrežavanje univerziteta i preduzeća na regionalnom i međunarodnom nivou.

Koordinator projekta je Burch Univerzitet iz Sarajeva, a partneri su univerziteti, privredne komore, preduzeća i razvojne agencije iz Njemačke, Poljske, Španije Bosne i Hercegovine, Srbije, Albanije, i Crne Gore. Crnogorski partneri su Univerzitet Crne Gore, Institut – Centar izvrsnosti za istraživanja i inovacije i Mašinski fakultet, kao i crnogorsko preduzeće “Hiperion” d.o.o iz Nikšića čiji je osnivač svršeni student Mašinskog fakulteta. Partneri iz EU će pružiti snažnu podršku univerzitetima iz Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Srbije i Albanije, u definisanju modela saradnje između univerziteta i preduzeća, što će osnažiti pozicioniranje i mogućnosti zapošljavanje studenata u skladu sa aktuelnim potrebama tržišta rada i ekonomija, kao i ispunjavanje ciljeva projekta. Na samom kraju projekta biće organizovano start-up takmičenje na kojem će studenti iz Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Srbije i Albanije predstaviti svoje preduzetničke ideje zainteresivanim stranama. 

Projektom je predviđena nabavka vrijedne opreme i studijska putovanja i obuke, kako za nastavno osoblje tako i za studente.

Prvi koordinatorski sastanak projekta je održan online, 17.decembra 2020 godine. Na sastanku su učestvovali svi partneri koji su predstavili svoje institucije/organizacije, nakon čega je sastanak i diskusija uključila analizu radnih paketa i definisanih planiranih aktivnosti za prvu godinu projekta kao i uticaj COVID-19 pandemije na njihovu realizaciju.

Dokumenti

Broj posjeta : 43