Mašinski fakultet

Dekan Vušanović: Industrija traži inženjere sa multidisciplinarnim znanjem kakvo nudi master program Mehatronika
Dekan Vušanović: Industrija traži inženjere sa multidisciplinarnim znanjem kakvo nudi master program Mehatronika

Današnja industrija traži inženjere sa dovoljno znanja i vještina iz oblasti mehanike i elektronike koji su osposobljeni da uspješno i timski kreiraju savremeni proizvod učestvujući u svim njegovim razvojnim procesima. To znanje pruža interdisciplinarni master studijski program Mehatronika na Mašinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore.

Dekan ovog fakulteta prof. dr Igor Vušanović objašnjava da  Mehatronika predstavlja novu metodologiju za izradu složenih modernih tehničkih proizvoda, kao na primjer u automobilskoj i avio industriji, robotici, proizvodnji mobilnih telefona, modernih aparata za domaćinstvo i drugim.

„Program master studija Mehatronike upoznaje studente sa osnovama mašinstva i elektronike usmjeravajući ih na interakciju sastavnih djelova u mehatroničkom sistemu. Oni stiču znanje o osnovnim segmentima (blokovima) mehatroničkih sistema, kao što su senzori, aktuatori kao i o njihovoj interakciji ostvarenoj putem savremenih metoda kontrole“, objašnjava Vušanović.

Osnovna ideja mehatronike je bazirana na simultanom projektovanju mehaničkih, elektronskih i upravljačkih elemenata.

Danas, dodaje Vušanović, moderan proizvod je spoj mehaničkih i elektronskih djelova, koji zahtijeva sistemski pristup, a ne pojedinačnu izradu sastavnih podsistema.

„Visok stepen integracije, složeno ponašanje sistema i sve veće potrebe za kraćim vremenom izrade proizvoda zahtijevaju multidisciplinarna znanja, primjenu savremenih alata i metoda simulacije“, ističe dekan Vušanović.

ImageProjektovanje mehatroničkih sistema je često bazirano na efektivnoj upotrebi modernih i jeftinih senzora visokih performansi kombinovanih sa fleksiblnim moćnim digitalnim kontrolorima. Ovo su karakteristike koje omogućavaju jednostavno prilagođavanje različitim zahtjevima. Dodatni zahtjevi, koji su sve više usmjereni na smanjenje dimenzija proizvoda, povećavaju potrebu za integrisanjem različitih znanja iz oblasti projektovanja.

Dekan Vušanović preporučuje ovaj master program svim studentima koji žele da nađu zaposlenje u sektorima kao što su razvoju proizvoda, proizvodnji, izradi tehnologije, automatskoj montaži, modernizaciji procesa, održavanju, kontroli kvaliteta i tehničkoj prodaji.

„Sve veća zastupljenost tehnoloških proizvoda sa visokim stepenom kompleksnosti i integrisanih funkcija postavlja mehatroničkim inženjerima visoke zahtjeve u vezi sa interdisciplinarnim znanjima. Sve češća upotreba mehatroničkih koncepata u skoro svim industrijskim granama otvara široke mogućnosti za zaposlenje diplomiranih studenata master programa Mehatronike“, kazao je Vušanović.

 

Medijske objave:

https://fosmedia.me/infos/drustvo/vusanovic-industrija-trazi-inzenjere-sa-multidisciplinarnim-znanjem-kakvo-nudi-master-program-mehatronika

https://www.portalanalitika.me/clanak/dekan-vusanovic-industrija-trazi-inzenjere-sa-multidisciplinarnim-znanjem-kakvo-nudi-master-program-mehatronika

 

Dokumenti

Broj posjeta : 81

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.