Mašinski fakultet

Dogovorena saradnja Mašinskog fakulteta i Univerziteta u Pitsburgu
Dogovorena saradnja Mašinskog fakulteta i Univerziteta u Pitsburgu

Na Mašinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore danas su razmatrani modeli saradnje sa Univerzitetom u Pitsburgu, prilikom posjete vanrednog profesora ovog Univerziteta prof. dr Aleksandra Stevanovića (Svanson škola inženjeringa, odsjeka za civilni inženjering zaštite životne okoline), kao i direktora Laboratorije Pitsburgovog inteligentnog transportnog sistema.

Profesor Stevanović sastao se sa dekanom Mašinskog fakulteta prof. dr Igorom Vušanovićem, kao i sa rukovodiocem Centra za motore i vozila prof. dr Radojem Vujadinovićem i rukovodiocem studijskog programa Drumski saobraćaj doc. dr Milankom Damjanovićem.

“Akcenat saradnje je stavljen na usavršavanje mladih saradnika sa studijskog programa Drumski saobraćaja na Univerzitetu u Pitsburgu. Takođe je dogovoren i transfer znanja i iskustava kada je u pitanju modeliranje saobraćajnih tokova i primjena inteligentnih transportnih sistema u cilju rješavanja aktuelnih problema u regulaciji saobraćajnih tokova u gradovima na crnogorskom primorju i Podgorici, posebno u vrijeme turističke sezone”, kazao je dekan Vušanović.

Tokom posjete fakultetu organizovan je sastanak i sa Miroslavom Mašićem, vršiocem dužnosti generalnog direktora Direktorata za državne puteve u Ministarstvu kapitalnih investicija. Profesor Stevanović je iskazao spremnost za pomoć i podršku resornom ministarstvu.

 

Image

Medijske objave:

https://www.portalanalitika.me/clanak/dogovorena-saradnja-masinskog-fakulteta-i-univerziteta-u-pitsburgu

https://www.in4s.net/dogovorena-saradnja-masinskog-fakulteta-i-univerziteta-u-pitsburgu/

https://gradski.me/2021/07/23/dogovorena-saradnja-masinskog-fakulteta-i-univerziteta-u-pitsburgu/

https://www.onogost.me/drustvo/dogovorena-saradnja-filozofskog-fakulteta-opstine-planiraju-brojne-aktivnosti

https://fenjertv.me/dogovorena-saradnja-masinskog-fakulteta-i-univerziteta-u-pitsburgu/

 

Broj posjeta : 635