Mašinski fakultet

Predavanje na temu primjene teorije mreže u javnom prevozu biciklima - 13. oktobar
Predavanje na temu primjene teorije mreže u javnom prevozu biciklima - 13. oktobar

Predavanje na temu

Primjena teorije mreže u javnom prevozu biciklima

Mateje Babića, sa Fakulteta za informacione studije - Novo Mesto, Slovenija

održaće se

13. oktobra 2021. godine, u 12:00, sala 224, zgrada tehničkih fakulteta

Sažetak

Javni gradski prevoz nije konkurentan putničkim automobilima, jer ga ne odlikuje udobnost i vremenski brzo putovanje, već primorava korisnike da prilagode svoj dnevni raspored prema JGP rasporedu. U ruralnim područjima, gdje je gustina naseljenosti manja, a prosječna starost često veća zbog veće fragmentarnosti naselja, veza sa urbanizovanim dijelom grada putem JGP predstavlja ozbiljan problem. JGP je dio moderne urbanističke infrastrukture i sredstvo svakodnevnog kretanja stanovništva. Omogućava pristup ekonomskim funkcijama i socijalnim potrebama svih grupacija stanovništva, uključujući i one ljude koji ne mogu da sebi obezbijede lično putničko vozilo (stanovnici sa minimalnim zaradama, ljudima koji usljed fizičkih nedostataka ne mogu da voze, kao i ljude koji ne posjeduju vozačku dozvolu (maloljetnici, stariji ljudi sa zdravstvenim problemima, kao i ljudi sa invaliditetom) ili ljude koji biraju JGP zbog zaštite sredine. Saobraćaj je jedan od najvećih zagađivača vazduha zbog sagorijevanja goriva u vozilima.

Cilj našeg djelovanja je da povećamo broj bicikala u GoNM sistemu i smanjimo upotrebu automobila. Kao rezultat, smanjili bismo zagađenje i poboljšali zdravlje ljudi. Vremenski uslovi utiču na saobraćaj biciklima. Stoga, problem u našem istraživanju bi bio koliko bicikala se može koristiti u različitim vremenskim uslovima? Ovo pitanje čak možemo prošiti tako da se koriste ostala javna saobraćajna vozila tako da bi se čitav gradski saobraćajni sistem iskoristio da učini grad modernijim. Rješenje za naš problem je metod korišćenja vještačke inteligencije. Ja koristim program Pajek da bih analizirao topološka svojstva 14 stanica za iznajmljivanmje bicikala za 35 nedjelja u gradu Novo mesto, Slovenija. Na kraju, predstaviću hibridni sistem mašinskog učenja za modelovanje iznajmljivanja bicikala za 35 nedjelja.

 

 

Broj posjeta : 134

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.