Napredni materijali za moderno, unaprijeđeno i održivo društvo
Napredni materijali za moderno, unaprijeđeno i održivo društvo

Kompozitni materijali koji se koriste u industriji Evropske unije, u skladu sa opštom brigom o zaštiti životne sredine, o kojima se na prostorima zemalja Zapadnog Balkana malo zna, tema su projekta kojim kordinira Univerzitet Crne Gore.

Riječ je o  dvogodišnjem projektu Kompoziti za sve -  Napredni materijali za moderno, unaprijeđeno i održivo društvo (Composites for all – Advanced Materials for a Modern, Improved and Sustainable society), djelimično finansiranom od Centralne evropske inicijative kroz program razmjene znanja Knowhow Exchange Programme.

Image„Ideja projekta je da znanje o kompozitnim materijalima partneri iz Evropske unije, prenesu partnerima iz zemalja Zapadnog Balkana. Riječ je o ekspertima iz Italije, sa univerziteta u Bolonji i Kamerinu, kao i iz Slovenije, sa Univerziteta u Ljubljani“ objašnjava prof. dr Jelena Šaković Jovanović, iz projektnog tima.

Kompozitni materijali predstavljaju čvrsto spojene različite materijale u cilju dobijanja materijala boljih fizičkih i hemijskih karakteristika od pojedinačnih. Znanje o ovim materijalima i njihovoj primjeni se kroz projekat prenosi u skladu sa međunarodnim aktuelnim stanjem u ovoj oblasti i potrebama industrijskog sektora.

Učesnici projekta iz Crne Gore su Tehnopolis i Univerzitet Crne Gore, kao koordinator, odnosno njegove organizacione jedinice: Mašinski fakultet, Metalurško - tehnološki fakultet i Pomorski fakultet. Pored partnera iz EU, partneri sa prostora Zapadnog Balkana su Univerzitet u Sarajevu, Univerzitet u Banjoj Luci, Regionalna privredna komora Banja Luka i Univerzitet sv. Ćirila i Metodija u Skoplju.

Takođe, kroz ovaj projekat će se omogućiti transfer znanja i o nekim drugim interesantnim temama koje su vezi sa kompozitima, a to su: hibridizacija vlakana; mineralna vlakna iz održivih ekstrakcionih procesa; prirodna vlakna iz poljoprivrednog otpada; plastika porijeklom iz bakterija, biorazgradiva plastika.

„Sve su ovo teme koje su direktno ili indirektno povezane sa opštom brigom o zaštiti životne sredine. Teme kao što su ekoodrživa proizvodnja, recikliranje ili ponovna upotreba kompozita, ekstrakcija vlakana, cirkularna ekonomija i mnoge druge, sigurno predstavljaju vrlo aktuelne ključne riječi koje pokreću najrelevantnija istraživanja iz oblasti kompozita u Evropi“, zaključuje Šaković Jovanović.

Vrijednost ovog projekta, čija je realizacija počela u martu 2021. godine, iznosi 80.000 eura.

Detaljnije informacije o projektu se mogu naći na sljedećem linku:

https://compositesforall.me/

Image

Medijske objave:

http://me.ekapija.com/news/3583167/ucg-u-projektu-istrazivanja-kompozita-napredni-materijali-za-moderno-unaprijedjeno-i-odrzivo

 

 Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.